Skip to content
Menu

Bewust ouderschap

Door mijn werk met kinderen, heb ik gezien hoe lastig het soms kan zijn om elkaar te blijven begrijpen. Dit levert frustratie op bij jou als ouder en in jullie gezin. Dit kan zorgen voor een disbalans, jullie zijn minder of niet meer met elkaar in verbinding. Graag help ik jou als ouder om inzichtelijk te maken wat het gedrag van jouw kind en jouzelf met elkaar te maken kan hebben. Met als doel te ontdekken wat er nodig is om in lijn te zijn met jezelf. Zodat je de verbinding en balans binnen jouw gezin kan laten ontstaan.

Wat houdt het traject in

In het traject ‘Bewust Ouderschap’ gaat het er om dat je bewust mag worden van de impact die jij als ouder hebt op jouw kind en het gedrag wat dit teweeg brengt. Bewust worden van jouw gedrag, gedachten, gevoelens en energie en hoe dit invloed heeft op jezelf, jouw kind en het gezin. Het gaat hierbij niet om te kijken naar wat er goed of fout is aan jouw gedrag, gedachten en gevoelens, maar dat er aandacht mag zijn aan het bewust worden hiervan en te kijken naar het effect ervan op de dynamiek tussen jou en (het gedrag van) jouw kind.

Om hier bewust van te worden is het belangrijk om tijd en ruimte te maken voor jezelf. Wie ben je? Wat betekent dit (voor jou)? Waar komen gedachten/gedragingen/overtuigingen vandaan en wat wil het communiceren? Om zo voor jezelf zichtbaar te maken wat je nodig hebt om bewustzijn te creëren zodat je de keuze kunt maken om dingen anders, niet meer of juist wel te doen.

€380,- (incl. btw)

Dit traject heeft bestaat uit een vrijblijvend kennismakingsgesprek (30 min), een intakegesprek (45-75 min), 3 werksessies (60-90 min) en een evaluatiegesprek (45-60 min).

Wat je kunt verwachten

  • We starten met een kennismakingsgesprek waarin we erlkaar leren kennen. Vanuit hier besluit jij if dit traject bij jou pst.
  • We plannen een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vul jij een vragenlijst in. Dit vormt het vertrekpunt van het gesprek. We zoeken de verdieping op en formuleren jouw wens die we in dit traject centraal gaan stellen.
  • Hierna volgen er minimaal 3 sessies waarin we jouw bewustwordingsproces centraal stellen. De invulling van deze sessies kunnen heel divers zijn, maar altijd afgestemd op jou. Denk aan visualisatie oefeningen, intuïtief tekenen, een reiki sessie, een mini-opstelling een wandeling etc. De invulling van deze sessies zijn altijd afgestemd op jouw wens en jouw behoeften.
  • We plannen een evaluatiesessie. In dit gesprek zetten we jouw proces tot nu toe centraal. Hoe is het met je wens? Welke inzichten heb je verkregen? Wat zie je gebeuren bij jezelf en jouw gezin? Op basis van dit gesprek stellen we vast wat er nog nodig is. We kunnen er voor kiezen dat het goed is voor nu of dat je nog behoefte hebt aan enkele vervolgsessies. Dit is geheel aan jou om te bepalen.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Neem vrijblijvend contact met mij op bij vragen of als je vragen of interesse hebt in dit traject.